Om Svenska Nyckelregistret

Svenska Nyckelregistret grundades 1985 och erbjuder nyckelsäkerhet till företag, föreningar, kommuner och privatpersoner. Vi har ett 30-tal medarbetare och samarbetar med Post, Polis och Tull.

Vi är marknadsledande inom branschen som enbart är specialiserade på nyckelsäkerhet och idag utnyttjar 27.000 kunder Svenska Nyckelregistrets nyckelbricka.

Vi har valt att inte ha tjänsten spärrservice för t.ex. kontokort. Det är både en säkerhetsrisk och en onödig kostnad för kunden. Läs mer: Risken med spärrtjänster.

top